O nas

Młoda dynamicznie rozwijająca się firma obsługująca branżę farmaceutyczną.

 

Zobacz

Aktualności


Decyzje Komisji Europejskiej
2015-06-20

Podmioty odpowiedzialne zobowiązane są do zgłaszania zmian dla produktów, które objęte są Załącznikiem I Decyzji Komisji Europejskiej oraz produktów, które zawierają substancję czynną wymienioną w Decyzji w ciągu 30 dni od daty notyfikacji.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
2015-06-08

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Rekomendacje Komitetu PRAC
2015-05-01

W każdym miesiącu Europejska Agencja Leków EMA publikuje listę rekomendacji Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (ang. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee; PRAC), dotyczącą wyników przeprowadzonej oceny pojedynczych sygnałów w zakresie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Podmioty odpowiedzialne mają obowiązek wprowadzenia do dokumentacji rejestracyjnej ww zaleceń.

Oferta

Rejestracja leków

Wprowadzamy leki oraz suplementy diety do obrotu na terenie Polski

Zobacz

Oferta

REJESTRACJA SUPLEMENTÓW DIETY

Zgłoszenie do obrotu suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i kosmetyków w odpowiednich organach państwowych

Zobacz

Oferta

Tłumaczenia

Wysokiej jakości tłumaczenia druków informacyjnych produktów leczniczych uwzględniają wytyczne Europejskiej Agencji Leków (QRD).

 

Zobacz

Oferta

Badanie czytelności ulotki

Opracowujemy i testujemy ulotki informacyjne dla pacjenta. Raporty według wytycznych UE.

Zobacz

Oferta

Monitorowanie niepożądanych działań leków

Oferujemy kompleksowe świadczenie usług w zakresie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii - Pharmacovigilance

Zobacz

Współpraca

Zobacz

Kontakt

Delf Sp. z O.O. Sp.K.
ul Orląt Lwowskich 18,
15-698 Białystok

NIP: PL 966-205-74-23

Tel.: +48 513 132 559
email: info@delfpharma.pl